System Incident Monday 24th January 2022 08:36:00


Driftstörningar för Lämna & Hämta, se mer information nedan.

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-16

Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har idag fungerat stabilt och svarstiderna har varit inom det normala.

Igår installerades den omkodning som vi arbetat med den senaste tiden. Den innehåller:

Förbättrade förutsättningar att återhämta sig efter hög last eller när andra kringliggande system fått problem.

Förbättrad cache-hantering för att minska lasten.

Ändringar som minskar lasten till Lämna & Hämta från Home Skola appen.

Förbättring i stabilitet för en tjänst som Lämna & Hämta är beroende av.

Förbättringen är gjord på senaste versionen av Lämna & Hämta.

Vi anser nu att grundproblemet är löst, men vi har andra förbättringar som vi fortsätter arbeta med och som kommer att finnas i framtida releaser. Det finns alltid en risk för driftproblem som vi inte kan förutse, vi fortsätter övervaka som tidigare.

Vilka åtgärder har vi gjort?

Omedelbara insatser för att hantera belastningen.

Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

Utökat felsökningsmöjligheterna.

Prestandahöjande uppdateringar.

Uppdatering som löser grundproblemet med att applikationen hade svårt att återhämta sig efter att ett problem uppstått.

Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-14

Idag mellan klockan 07:43-07:52 hade vi en driftstörning som ledde till en omstart av en tjänst som Lämna & Hämta är beroende av, vilket påverkade Lämna & Hämta under den tiden. Vi undersöker varför tjänsten behövde startas om. Därefter har applikationerna fungerat stabilt och svarstiderna har för majoriteten av användarna varit inom det normala. Vi är medvetna om att det fortfarande är ett pågående problem som kan påverka både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vad händer nu?

Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Testningen kan ta tid där vi i det här skedet vill vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Omedelbara insatser för att hantera belastningen

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-11

Vår övervakning visar att Lämna & Hämta och IST Home Skola appen idag har fungerat stabilt och svarstiderna har för majoriteten av användarna varit inom det normala. Igår mellan klockan 09:20-09:31 hade vi en störning på infrastrukturen, det ledde till en omstart av tjänster som IST Administration är beroende av. Vilket även innebar en kort driftstörning för Lämna & Hämta samt IST Home Skola Appen. Det finns fortsatt en risk att den högre belastningen på måndag morgon kan innebära längre svarstider. Vi är medvetna om att det fortfarande är ett pågående problem som kan påverka både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vad händer nu?

Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Testningen kan ta tid där vi i det här skedet vill vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Omedelbara insatser för att hantera belastningen

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-09

Vår övervakning visar att Lämna & Hämta och IST Home Skola appen fungerar stabilt och svarstiderna har för majoriteten av användarna varit inom det normala. Senaste tiden har vi sett en klar förbättring vilket visar på att de åtgärder vi gjort har haft en positiv effekt. Eftersom vi upplever att situationen är relativt stabil kommer nästa uppdatering på fredag om vi inte har någon ny information innan dess. Vi är medvetna om att det fortfarande är ett pågående problem som kan påverka både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vad händer nu?

Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Testningen kan ta tid där vi i det här skedet vill vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Omedelbara insatser för att hantera belastningen

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-07

Generellt är måndagar den dag som belastar systemen mest. Vår övervakning visar att det hittills idag har fungerat stabilt och svarstiderna har för majoriteten av användarna varit inom det normala. Jämfört med föregående måndag är det en stor förbättring. Det visar på att de åtgärder vi gjort har haft en positiv effekt. Eftersom vi upplever att situationen är relativt stabil kommer nästa uppdatering på onsdag om vi inte har någon ny information innan dess. Vi är medvetna om att det fortfarande är ett pågående problem som kan påverka både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vad händer nu?

Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Testningen kan ta tid där vi i det här skedet vill vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Omedelbara insatser för att hantera belastningen

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-03

Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har ett par dagar fungerat stabilt och svarstiderna har idag legat på under en halv sekund, vilket anses bra. Eftersom vi inte upplevt några driftstörningar de senaste dagarna kommer nästa uppdatering på måndag om vi inte har någon ny information innan dess. Det finns fortsatt en risk att den högre belastningen på måndag morgon kan innebära längre svarstider. Vi är medvetna om att driftstörningarna är ett pågående problem som påverkar både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Varför tar det så lång tid att lösa?

Förra veckan ägnades till omfattande felsökningar där vi identifierade delar som drog ner prestandan, det resulterade i ett antal rättningar som påverkade situationen till det bättre. Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Testningen kan ta tid där vi i det här skedet vill vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-02

Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har sedan igår fungerat mer stabilt och vi har hittills idag inte sett några tecken på driftstörningar. Svarstiderna har under dagen legat på cirka en halv sekund, vilket anses normalt. Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den.

Vi är medvetna om att driftstörningarna är ett pågående problem som påverkar både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Varför tar det så lång tid att lösa?

Förra veckan ägnades till omfattande felsökningar där vi identifierade delar som drog ner prestandan, det resulterade i ett antal rättningar som påverkade situationen till det bättre. Vi har identifierat det vi tror är grundorsaken och vi har gjort en omfattande omskrivning av grundplåten i programvaran. Den här lösningen testas nu grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Testningen kan ta tid där vi i det här skedet vill vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 2022-02-01

Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har idag fungerat mer stabilt och vi har hittills inte sett några tecken på driftstörningar. Även svarstiderna har varit betydligt bättre under dagen. Vi är medvetna om att driftstörningarna är ett pågående problem som påverkar både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Varför tar det så lång tid att lösa?

Förra veckan ägnades till omfattande felsökningar där vi identifierade delar som drog ner prestandan, det resulterade i ett antal rättningar som påverkade situationen till det bättre. I slutet på förra veckan identifierade vi det vi tror är grundorsaken till prestandaproblemen och jobbar nu med en långsiktig lösning som innebär omfattande omskrivningar i mjukvarans kod. Därefter måste lösningen testas grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Arbetet med kodning och testning tar tid och vi vill i det här skedet vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering Lämna & Hämta 2022-01-31

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen

Måndagar är den dagen på veckan som vi ser störst belastning, enligt vår övervakning kan vi se att den höga belastningen gjort att det varit svårt att nå Lämna & Hämta mellan 08:00-08:20 idag. Det har också förekommit längre svarstider än normalt efter den tiden. Mellan cirka 11.15-11.40 var det en ny driftstörning. Vi har sett att driftstörningarna påverkar vårdnadshavare som ska logga in i IST Home Skola appen gällande förskola/fritidshem, samt pedagoger och skolpersonal som använder sig av Lämna & Hämta applikationen. För vårdnadshavare med barn i skolan ska appen kunna användas som vanligt. Vi är medvetna om att driftstörningarna är ett pågående problem som påverkar både verksamhet och vårdnadshavare och vill därför försäkra er om att vi arbetar med största fokus att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Varför tar det så lång tid att lösa?

Förra veckan ägnades till omfattande felsökningar där vi identifierade delar som drog ner prestandan, det resulterade i ett antal rättningar som påverkade situationen till det bättre. I slutet på förra veckan identifierade vi det vi tror är grundorsaken till prestandaproblemen och jobbar nu med en långsiktig lösning som innebär omfattande omskrivningar i mjukvarans kod. Därefter måste lösningen testas grundligt för att säkerställa hög kvalitet när vi levererar den. Arbetet med kodning och testning tar tid och vi vill i det här skedet vara noggranna. Vi fortsätter att löpande uppdatera de kunder som har driftproblem tills problemet är löst.

Vilka åtgärder har vi gjort?

• Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen.

• Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.

• Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.

• Utökat felsökningsmöjligheterna.

• Prestandahöjande uppdateringar.

• Löpande uppdaterat kunder om de problem som identifierats.

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering Lämna & Hämta 2022-01-28

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen fungerar enligt vår övervakning stabilt, vi har hittills idag inte sett några tecken på driftstörningar. Det finns fortsatt en risk att den högre belastningen på måndag morgon kan innebära längre svarstider. Vi har fortsatt övervakning och jobbar med en större omskrivning av kod som vi hoppas är en långsiktig lösning på problemen. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna, både på kort och lång sikt. Vilka åtgärder gör vi nu? • Vi jobbar just nu med en långsiktig lösning som innebär omfattande omskrivningar i mjukvarans kod. Den uppdatering som var planerad idag senareläggs. Mer information kommer. • Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna. • Löpande information skickas till kunder som har driftproblem. Vilka åtgärder har vi gjort? • Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen. • Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen. • Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta. • Utökat felsökningsmöjligheterna. • Prestandahöjande uppdateringar. • Löpande uppdaterat de problem som identifieras.

Får du frågor? Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 26 januari: Vi har hittills idag inte sett några tecken på driftstörningar gällande applikationen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen, men vi är medvetna om att detta fortfarande är ett pågående problem och vi kan därför inte garantera att driftstörningarna inte kan återkomma. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna, både på kort och lång sikt.

Vilka åtgärder gör vi nu? • Fler systemuppdateringar är planerade att införas för att minska risken för att driftstörningar uppstår. • Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna. • Löpande information skickas till kunder som har driftproblem.

Vilka åtgärder har vi gjort? • Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen. • Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta. • Utökat felsökningsmöjligheterna. • Prestandahöjande uppdateringar. • Löpande uppdaterat om de problem som identifierats.

Får du frågor? Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering Lämna & Hämta 2022-01-25

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen

Applikationen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har från vecka 3 haft återkommande driftstörningar.

Vi har sett att driftstörningarna påverkar vårdnadshavare som ska logga in i IST Home Skola appen gällande förskola/fritidshem, samt pedagoger och skolpersonal som använder sig av Lämna & Hämta applikationen. För vårdnadshavare med barn i skolan ska appen kunna användas som vanligt. Idag har vi sett att driftstörningarna har haft mest påverkan mellan klockan 08:00-08:21, under den tiden var det lite längre svarstid än normalt. Efter det har applikationerna varit stabila. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna.

Vilka åtgärder gör vi nu?

Igår eftermiddag gick vi tillbaka till den föregående versionen av Lämna & Hämta. Det stabiliserade applikationen och det har inte varit någon nedtid sedan dess.

Utökat felsökningsmöjligheter.

Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna.

Löpande information till kunder som har driftproblem.

Vilka åtgärder har vi gjort?

Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen

Prestandahöjande uppdateringar

Löpande uppdaterat de problem som identifieras

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Driftstörningar kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola appen

Applikationen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har från vecka 3 haft återkommande driftstörningar.

Vi har sett att driftstörningarna påverkar vårdnadshavare som ska logga in i IST Home Skola appen gällande förskola/fritidshem, samt pedagoger och skolpersonal som använder sig av Lämna & Hämta applikationen. För vårdnadshavare med barn i skolan ska appen kunna användas som vanligt. IST ser allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna.

Vilka åtgärder gör vi?

Förbättrar infrastrukturen för applikationen

Prestandahöjande uppdateringar

Löpande uppdateringar på de brister som identifieras

Lämna & Hämta har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen

Felsökning fortlöper med högsta prioritet

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation på https://status.ist.com/

Vi ser för närvarande en ny nedgång i prestanda för tjänsten Lämna/Hämta

Störningarna för Lämna hämta i morse är lösta. Vi kommer fortsätta att övervaka prestanda problemen med applikationen under dagen