All systems are operational

Stickied Incidents

Wednesday 4th May 2022

Production systems Sweden Uppdatering om Lämna & Hämta

Det pågår ett långsiktigt arbete med förbättringar på svarstider i Lämna & Hämta.

Här kommer en uppdatering om de insatser som vi arbetar med:

• Optimering av infrastruktur/databaser

• Omfattande omskrivning av kod i applikationen

Insatserna sker för att applikationen ska få en mer stabil drift.

Målsättningen var att få ut en uppdatering i april med större förändringar för att förbättra stabiliteten. I slutskedet av testfasen upptäcktes delar som krävde ytterligare arbete för att säkerställa hög kvalitet, vilket resulterade i att versionen inte släpptes som planerat. Arbete pågår nu för att lösa de delar som återstår ( även om status på denna information är ”Fixed”.)

Vi återkommer när vi har ny information.