Some systems are experiencing issues

Ongoing Incidents

Thursday 27th January 2022

Uppdatering Lämna & Hämta 2022-01-27

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen

Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har sedan igår fungerat mer stabilt och vi har hittills idag inte sett några tecken på driftstörningar. Vi är medvetna om att det fortfarande kan förekomma längre svarstider än normalt och kan därför inte garantera att driftstörningarna inte återkommer. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna, både på kort och lång sikt.

Vilka åtgärder gör vi nu?

  • Preliminärt kommer vi att uppdatera Lämna & Hämta under lunchtid imorgon, fredagen den 28 januari – mer information kommer.
  • Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna.
  • Löpande information skickas till kunder som har driftproblem.

Vilka åtgärder har vi gjort?

  • Felsökningarna har hittills gett lovande resultat och igår kväll genomfördes ett par uppdateringar vilket innebar prestandaförbättringar i tjänster som Lämna & Hämta är beroende av samt utökad loggning för bättre tekniska förutsättningar.
  • Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen.
  • Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta.
  • Utökat felsökningsmöjligheterna.
  • Prestandahöjande uppdateringar.
  • Löpande uppdaterat de problem som identifieras.

Får du frågor? Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering Lämna & Hämta 2022-01-28

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen fungerar enligt vår övervakning stabilt, vi har hittills idag inte sett några tecken på driftstörningar. Det finns fortsatt en risk att den högre belastningen på måndag morgon kan innebära längre svarstider. Vi har fortsatt övervakning och jobbar med en större omskrivning av kod som vi hoppas är en långsiktig lösning på problemen. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna, både på kort och lång sikt. Vilka åtgärder gör vi nu? • Vi jobbar just nu med en långsiktig lösning som innebär omfattande omskrivningar i mjukvarans kod. Den uppdatering som var planerad idag senareläggs. Mer information kommer. • Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna. • Löpande information skickas till kunder som har driftproblem. Vilka åtgärder har vi gjort? • Felsökningar har hittills gett lovande resultat som står till grund för arbetet med den långsiktiga lösningen. • Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen. • Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta. • Utökat felsökningsmöjligheterna. • Prestandahöjande uppdateringar. • Löpande uppdaterat de problem som identifieras.

Får du frågor? Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen 26 januari: Vi har hittills idag inte sett några tecken på driftstörningar gällande applikationen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen, men vi är medvetna om att detta fortfarande är ett pågående problem och vi kan därför inte garantera att driftstörningarna inte kan återkomma. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna, både på kort och lång sikt.

Vilka åtgärder gör vi nu? • Fler systemuppdateringar är planerade att införas för att minska risken för att driftstörningar uppstår. • Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna. • Löpande information skickas till kunder som har driftproblem.

Vilka åtgärder har vi gjort? • Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen. • Gått tillbaka till föregående version av Lämna & Hämta. • Utökat felsökningsmöjligheterna. • Prestandahöjande uppdateringar. • Löpande uppdaterat om de problem som identifierats.

Får du frågor? Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Uppdatering Lämna & Hämta 2022-01-25

Uppdatering kring Lämna & Hämta och IST Home Skola appen

Applikationen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har från vecka 3 haft återkommande driftstörningar.

Vi har sett att driftstörningarna påverkar vårdnadshavare som ska logga in i IST Home Skola appen gällande förskola/fritidshem, samt pedagoger och skolpersonal som använder sig av Lämna & Hämta applikationen. För vårdnadshavare med barn i skolan ska appen kunna användas som vanligt. Idag har vi sett att driftstörningarna har haft mest påverkan mellan klockan 08:00-08:21, under den tiden var det lite längre svarstid än normalt. Efter det har applikationerna varit stabila. IST ser fortsatt allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna.

Vilka åtgärder gör vi nu?

Igår eftermiddag gick vi tillbaka till den föregående versionen av Lämna & Hämta. Det stabiliserade applikationen och det har inte varit någon nedtid sedan dess.

Utökat felsökningsmöjligheter.

Övervakning och felsökning fortlöper med högsta prioritet för att minska svarstiderna.

Löpande information till kunder som har driftproblem.

Vilka åtgärder har vi gjort?

Förbättrat infrastrukturen för applikationen, Lämna & Hämtas databas har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen

Prestandahöjande uppdateringar

Löpande uppdaterat de problem som identifieras

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation https://status.ist.com/

Driftstörningar kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola appen

Applikationen Lämna & Hämta och IST Home Skola appen har från vecka 3 haft återkommande driftstörningar.

Vi har sett att driftstörningarna påverkar vårdnadshavare som ska logga in i IST Home Skola appen gällande förskola/fritidshem, samt pedagoger och skolpersonal som använder sig av Lämna & Hämta applikationen. För vårdnadshavare med barn i skolan ska appen kunna användas som vanligt. IST ser allvarligt på problemet och arbetar med högsta prioritet för lösa störningarna.

Vilka åtgärder gör vi?

Förbättrar infrastrukturen för applikationen

Prestandahöjande uppdateringar

Löpande uppdateringar på de brister som identifieras

Lämna & Hämta har flyttats till en ny server för att bättre kunna hantera belastningen

Felsökning fortlöper med högsta prioritet

Får du frågor?

Vi vet att det är många som på olika sätt berörs av driftproblemen kopplade till Lämna & Hämta och IST Home Skola Appen. Därför uppmanar vi till att dela med er av ovanstående information till dem det kan beröra inom er kommun. Vi arbetar fokuserat med att lösa problemen så snabbt som möjligt.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på driftinformation på https://status.ist.com/

Vi ser för närvarande en ny nedgång i prestanda för tjänsten Lämna/Hämta

Störningarna för Lämna hämta i morse är lösta. Vi kommer fortsätta att övervaka prestanda problemen med applikationen under dagen